Nechat nezletilé děti či mladé dospělé zdědit velké jmění není dobrý nápad 
16. 10. 2023

Bez svěřenského fondu zdědí nezletilé děti majetek okamžikem své zletilosti, tedy jakmile dosáhnou věku osmnácti let. Každý právník zabývající se plánováním majetku vám může vyprávět hororové příběhy klientů, kteří zdědili peníze v mladém věku s velmi špatnými výsledky.  

Když je člověku osmnáct či dvacet, vypadá dědictví ve výši několika milionů korun jako dědictví na celý život. A také by jím mohlo být, pokud beneficient žije v rámci svých možností, nenakládá s jistinou a má práci, která mu pomůže doplnit jeho příjem.  

 

Krutá realita je však taková, že děti se mohou ztratit. 

 

Nejednou se však stalo, že si mladý, majetkem a penězi okouzlený dědic žil nad poměry, nedostudoval, nikdy nepracoval a po pár letech mu peníze došly.   

Pak jsou tu děti, které jen vyčkávají na své dědictví. Jakmile přijde, bez rozmyslu je utratí za věci, po kterých sice touží, ale které si ve skutečnosti nemohou dovolit, jako rychlá auta, luxusní oblečení či cesty kolem světa. 

 

Svěřenský správce může zajistit, že o vaše děti a mladé dospělé děti bude dlouhodobě dobře postaráno.  

 

Děti potřebují podporu, pokyny a hranice, což je to, co jim dávají dobří rodiče. Pokud nejste nablízku, abyste jim poskytli takové vedení, svěřenský fond může tyto hranice kolem jejich financí vytvořit. Správce může s vašimi dětmi spolupracovat na vytvoření takového toku příjmů, který bude odpovídat jejich potřebám a zachová jistinu svěřenského fondu. Svěřenský správce může vaše děti také naučit finanční gramotnosti, aby měly potřebné dovednosti, až jim bude svěřena větší odpovědnost za zděděný majetek.  

 

To se netýká pouze nezletilých dětí, které jsou mladší osmnácti let. Dospívání se rozhodně prodloužilo daleko za tento věk. Jakkoli jsou děti v osmnácti právně dospělé a zcela odpovědné za svá rozhodnutí, v drtivé většině případů to neznamená, že jsou dostatečně zodpovědné na to, aby spravovaly dědictví v řádu milionů korun, či dokonce diverzifikované do různých aktiv. Je rozumné pověřit zkušeného svěřenského správce správou jejich majetku do doby, než budou zcela připraveny ujmout se ho samy. 

 

Existují mechanismy, které můžete zavést prostřednictvím svěřeneckého fondu, abyste dětem pomohli stát se finančně zodpovědnými při nakládání s dědictvím. Například můžete stanovit, že až budou dostatečně staré, stanou se dalšími svěřenskými správci. To jim umožní sedět u stolu se svěřenským správcem a spolurozhodovat o správě svěřenského majetku. Další možností je umožnit jim přístup k relativně velkým opakovaným výplatám jistiny pomalu v průběhu času, aby si zvykly na správu peněz. Pokud se „zblázní z peněz“ a prohrají první velkou výplatu v kasinu, mají čas toto rozhodnutí zpracovat a při příští výplatě velké částky tak budou mít větší šanci udělat s prostředky něco rozumnějšího.  

 

A je-li spíše pravděpodobné, že se ze svých chyb nepoučí, pak je držení peněz ve svěřenském fondu po dobu jejich života dobrým řešením.  

 

Některé děti jistě vynikají zodpovědností i dovednostmi potřebnými k úspěšné správě majetku a produktivnímu životu. Většina ale potřebuje čas dozrát.  

Proč děti vystavovat riziku fatálního životního neúspěchu? Pomozte jim na této cestě tím, že jim poskytnete vedení a stabilitu prostřednictvím svěřenského fondu.