Váš checklist pro plánování majetku – na co nezapomenout?
1. 11. 2023

Plánování majetku může být zdlouhavé, ale pokud máte k dispozici správné nástroje, můžete pro sebe a svou rodinu vybudovat silnou budoucnost. Čtěte dále a přečtěte si kontrolní seznam pro plánování majetku krok za krokem. 

 

Krok č. 1: Uspořádejte svůj majetek 

Jedním z časově nejnáročnějších kroků celého procesu je shromáždění dokumentace k Vašemu majetku. Auta, nemovitosti, peníze z dědictví a investice jsou aktiva, která mohou být součástí Vašeho majetkového plánu. Než s právníkem sepíšete dokumenty pro plánování Vašeho majetku či pozůstalosti, musíte mít svůj majetek uspořádaný a dobře zdokumentovaný. 

 

Kromě toho budete muset určit vlastnictví tohoto majetku. Jinými slovy, měli byste zkontrolovat všechny dokumenty o vlastnictví, které by mohly naznačovat vlastnictví, abyste si byli jisti, že to, co máte, jsou věci, které vlastníte. Spoluvlastnictví není nadrmo nazýváno dílem ďáblovým, spíše než co jiného přináší rozčarování a problémy, proto je lepší se mu pokud možno vyhnout. 

 

Krok č. 2: Posuďte své dluhy 

Vaši blízcí mohou snadno zdědit dluhy a případné zbylé dluhy mohou být uhrazeny prodejem Vašeho majetku nebo dokonce jejich majetku. Ne vždy je to pravda, ale majetek, který projde dědickým řízením, nemusí mít nakonec stejnou hodnotu, jakou jste původně zamýšleli odkázat  Vašim dědicům. 

 

Důležité je také zajistit, aby bylo o Vaše blízké postaráno prostřednictvím pojistných smluv – na auto, na bydlení nebo prostřednictvím životního pojištění. Výplata z těchto pojistek může pomoci překlenout výpadky v příjmech a zajistit Vaší rodině finanční klid, aby se mohla soustředit na pokračování Vašeho odkazu. 

 

Krok č. 3: Plná moc 

Plné moci mohou mít dalekosáhlý dosah, proto je velmi důležité, abyste si vybrali někoho, komu důvěřujete. Než přistoupítek k podrobnému plánování, začněte přemýšlet o tom, koho byste chtěli, aby za Vás rozhodoval o zdravotních a / nebo finančních záležitostech, pokud byste toho nebyli schopni sami. 

 

Zplnomocnění k zastupování může nabýt účinnosti kdykoli, i když jste k dispozici a nejste zbaveni svéprávnosti. V rámci procesu výběru zvažte, kdy byste chtěli, aby plná moc nabyla účinnosti, a jak velkou rozhodovací pravomoc chcete, aby Váš zástupce měl. Promluvte si o své situaci s důvěryhodným právním zástupcem, který vám pomůže učinit moudré rozhodnutí. 

 

Krok č. 4: Závěť 

Většina lidí je přinejmenším obeznámena s pojmem „poslední vůle“. Závěť je v podstatě směrnice, která vysvětluje Vaše přání týkající se především: 

  • rozdělení majetku, a  
  • určení jeho příjemců 

Může obsahovat také různá přání, například ohledně: 

  • přípravy pohřbu 
  • správy majetku 

 

Závěť je mocný dokument, ale také velmi křehký a zranitelný. Může být napadena u soudu, pokud někdo z Vaší rodiny nebo dokonce i cizí člověk bude tvrdit, že jste při jejím sepisování nebyli při smyslech. Přání či podmínky, zahrnuté v závěti nemusejí být respektovány a ze zákona nejsou závazné. Samotnou závětí nelze předejít sporům o majetek a Vy do těchto sporů již nebudete moci zasáhnout a uvést věci na pravou míru. Proto je nutné, aby vám se sepsáním závěti pomohl advokát, který zajistí, že Vaše záležitosti budou vyřízeny tak, jak jste zamýšleli. 

 

Krok č. 5: Určení beneficientů 

Výběr oprávněných osob se může zdát jako samozřejmost, ale je to složitější, než si myslíte. Budete chtít vybrat blízké osoby, kterým důvěřujete, že se postarají o majetek, investice nebo obchodní aktiva a budou je řádně spravovat. 

 

Mějte také na paměti, že zanechání podniku nebo investice nezletilé osobě může zahrnovat několik dalších kroků, jako je vytvoření svěřeneckého fondu a určení správce. Bez těchto kroků se snadno stane, že o majetku nezletilého dítěte rozhodne soud a bude jej spravovat někdo, komu byste jej do rukou sami nikdy nesvěřili, a užitky z tohoto majetku připadnou jemu, a ne nezletilému dítěti. Může také dojít k úplné ztrátě či znehodnocení takového majetku. O určení dědiců a beneficientů se vždy poraďte s právníkem, abyste se ujistili, že dodržujete všechny nezbytné kroky k zajištění svých blízkých. 

 

Závěr 

Žádné dva majetkové plány nejsou stejné a každá rodina je jiná, takže mohou nastat různé nedořešené záležitosti, na které je třeba myslet. Navíc některé věci budete muset pravidelně kontrolovat, abyste zajistili, že jsou Vaše záležitosti v pořádku. 

Projděte si své dokumenty a plány a zjistěte, zda je třeba je pravidelně aktualizovat. Některé pojistné smlouvy je třeba časem aktualizovat. 

Vytvoření odkazu Vám může částečně pomoci vyhnout se dědickému řízení.  

Ještě účinnějším a bezpečnějším nástrojem je vytvoření svěřenského fondu.  

 

Zkušenost nám říká, že hodnotit lidské vztahy dřív, než před nimi byl spor o dědictví, je předčasné. Vztahy mezi sourozenci, rodiči a dětmi, mezi blízkými, jsou podrobeny skutečné zatěžkávací zkoušce, když se má v dědictví rozdělit majetek. Je opravdu nezbytné ji podstupovat? 

Plánování těchto záležitostí je složité, ale výsledkem je klid pro vás i Vaši rodinu. Pokud potřebujete pomoci s plánováním majetku, neváhejte se obrátit na advokátní kancelář SWISSOVIA.