Zpřísnění pravidel pro alternativní fondy / § 15 ZISIF
15. 11. 2023

Zajímáte se o alternativní investice? Jste majitelem alternativního investičního fondu? Pak si přečtěte, jaké změny navrhuje vládě Ministerstvo financí. Návrh zpřísňuje pravidla pro fungování alternativních fondů. Cílem je zabránit dalším podvodným investičním kauzám. 

 

  1. Jaké jsou hlavní novinky v návrhu Ministerstva financí?
  2. Jaké jsou důvody pro zpřísnění pravidel pro fungování alternativních fondů?
  3. Jaké jsou dopady současného stavu na investory a jak se novela snaží situaci zlepšit?

 

  1. Hlavní novinkou v návrhu Ministerstva financí je zpřísnění pravidel pro fungování takzvaných alternativních fondů fungujících bez licence České národní banky. V případě těchto investičních firem se často vytváří dojem, že jsou regulované, což může vést k omylu investora. Proto se navrhuje zcela zakázat užívání slova „fond“ nebo odvozených názvů.

 

  1. Důvodem pro zpřísnění pravidel pro fungování alternativních fondů je řada skandálů a investičních kauz, v nichž lidé přicházejí o peníze. Tyto kauzy přiměly Ministerstvo financí předložit vládě návrh změny zákona o investičních společnostech a fondech.

 

  1. Dopady stávajícího stavu nejsou plošně špatné. Za voláním po změně stojí subjekty, které jsou dnes mediálně známé – např. kauza Ondřeje Janty a jeho Growing Way, WCA International nebo případ uprchlého Luboše Pánka a jeho společnosti Foxtrade, mají jedno společné – jejich zakladatelé vybudovali Ponziho schéma. Systém jinak nazývaný také letadlo či pyramida, známý svou neudržitelností. Že tomu tak je, museli vědět, bez ohledu na to zda bylo jejich cílem vybrané finance zpronevěřit či nikoli.

Nelicencovaní správci obhospodařují majetek investovaný veřejností, kdy se investoři mohou domnívat, že investují do regulovaných subjektů, a dochází tak k jejich zmatení, kdy si neuvědomují, že se jedná o vysoce rizikové investice. Novela se snaží situaci zlepšit tím, že navrhuje zcela zakázat užívání slova „fond“ nebo odvozených názvů u těchto investičních firem, aby se minimalizovalo riziko omylu investora. 

 

Hlavní novinky a důvody navrhovaných změn: 

  • Zpřísnění pravidel pro fungování alternativních fondů fungujících bez licence České národní banky 
  • Zákaz užívání slova „fond“ nebo odvozených názvů u těchto investičních firem 
  • Řada investičních kauz, v nichž lidé přišli o peníze 
  • Omyl investorů z řad veřejnosti, kdy se tito investoři domnívají, že investují do státem regulovaných subjektů a kdy si neuvědomují, že se může jednat o vysoce rizikové investice 

 

Zda novela přispěje ke kýženému cíli, nebo povede jen k omezení podnikatelů i investorů, je otázkou. Za dosavadními skandálními kauzami totiž doposud stáli konkrétní lidé, kteří vědomě porušovali (stávající) pravidla hry.  

Změní přidání dalších pravidel jejich chování? Přivede ty, kteří uvažují o podvodech, na správnou cestu? 

Jisté je, že novela zkomplikuje život dalším stovkám alternativních investičních fondů, o nichž se nikde nepíše – protože se o nich v zásadě psát nesmí a nejsou mediálními hvězdami, jelikož nikoho nepodvedly. 

Chcete-li se dozvědět více, nebo na chystané změny připravit svůj fond, ozvěte se nám.