FAMILY OFFICE 

Naší hlavní životní hodnotou je rodina. Je to relativně malá skupina osob, kde vztahy fungují na principu přijetí, otevřené komunikace, důvěry, na snahy o porozumění a respektu k druhým.  

Upřímně – nemáme rády korporátní strukturu ani styl práce, a proto u nás nic takového nenajdete, ani nezažijete. Nemáme žádné složité manažerské struktury, nemusíte k nám volat přes call centrum, nemusíte se proklikávat dotazníky, ani mluvit s automatem. U nás vždy voláte nebo píšete konkrétním lidem, kteří Vás i Vaši situaci dobře znají a dokáží Vám pomoci. 

Služby FAMILY OFFICE 

Základní službou, na které stojí naše spolupráce s klienty, je správa majetku a privátní investiční poradenství, v jehož rámci se staráme o Váš investiční majetek jako celek. Staráme se tedy nejen o investice, které nám svěříte do poradenského mandátu, ale o celý Váš majetek a jeho souvislosti. 

Investice i jiná, strategická rozhodnutí přizpůsobujeme celkové struktuře Vašeho rodinného majetku.  

 • Náš přístup je vždy osobní, důvěrný a holistitcký. Všechna rozhodnutí vždy plně přizpůsobujeme konkrétním potřebám a cílům Vaší rodiny.
 • Spolu s Vámi jsme většinou jediní, kdo zná celkovou strukturu majetku Vaší rodiny. Pomáháme Vám tak chránit nejen Váš celkový majetek, ale i soukromí Vaší rodiny a její bezpečnost. 
 • Poskytujeme komplexní služby v oblasti správy majetku, financí a života rodiny, vždy máme soudržný přístup. Služby poskytujeme vždy přesně na míru Vašim potřebámžádné formulářové smlouvy, žádné všeobecné podmínky, žádné předem nastavené produkty, které Vám nebudou sedět. 
 • Naší filosofií je budovat s rodinami našich klientů dlouhodobé vztahy, rozumět jejich jedinečné dynamice a vyvíjejícím se potřebám, pochopit jak drobné nuance, tak dlouhodobé aspirace a být vždy důvěrnou a pevnou oporou. 
 • Ke skutečné důvěrnosti a diskrétnosti u nás patří i to, že žádné informace o Vás ani Vaše spisy nikdy neputují z ruky do ruky bezpočtu pracovníků včetně administrativy. Vždy se výslovně dohodneme na tom, které konkrétní osoby a ke kterým informacím budou mít přístup, a tak to po celou dobu naší spolupráce i zůstane.

To jsou podstatné rozdíly, které Vám přináší naše family office služby, a tím se zásadně lišíme od obdobných služeb nabízených bankami, investičními společnostmi i běžnými investičními či finančními poradci, anebo velkými advokátními kancelářemi. 

Family office si můžete představit jako skládačku. Je složená z jednoduchých právních a daňových řešení, která ale dohromady vytváří jedinečný systém pravidel a vztahů pro správu majetku a podnikání, šitý přesně na míru Vaší rodiny.  

Tato skládačka má často podobu rodinného holdingu. Holding sám nepodniká, jeho funkcí je držba a správa zejména aktiv a majetkových účastí rodiny v dalších společnostech, které zajišťují obchodní činnost rodinného podniku. Může vypadat třeba takto:  

Holding ovládá a řídí dceřiné firmy, do kterých je uspořádaný a rozčleněný majetek. Pokud komplikace zasáhnou jednu či dvě dceřiné společnosti, ostatních, a zejména jejich majetku, ani majetku holdingu, se žádné problémy nedotknou. Konstrukce je daňově výhodná. Zisk dceřiných společností se přitom do holdingu převádí daňově příznivém režimu zaručeném evropskou směrnicí. 

Pokud se zakladatel rozhodne pro kombinaci se svěřenským fondem, vznikne velmi bezpečné uspořádání, kdy sice ovládá všechno, ale nevlastní nic. Svěřenský fond nebo rodinná nadace přitom umožňují nejen držení majetku, ale také jeho ochranu, průběžné čerpání a postupné předávání dalším generacím. 

Tyto struktury jsou velmi jednoduché, srozumitelné a nákladově efektivní. Právě proto jsou stále oblíbenější a již dávno nejsou určeny jen těm nejbohatším.  

Rádi si vyslechneme Váš příběh a pomůžeme Vám zorientovat se v těchto tématech tak, abychom společně naši optimální řešení Vaší jedinečné situace. 

 • mezigenerační plánování majetku, 
 • zapojení dětí do správy rodinného majetku, 
 • životní styl v období akumulace i v rentiérské fázi života, 
 • jak utrácet a přitom „nezblbnout“ ani nezchudnout 
 • formování majetkových struktur, které ochrání rodinu i majetek, 
 • vzdělávání a příprava dědiců, 
 • rozvíjení a ochrana vztahů v rodině, 
 • prodeje / předávání firem