INVESTICE

Naším úkolem je chránit Vaše bohatství a šetřit Váš čas. Nejsme tu proto, abychom z Vás udělali bohaté, protože těmi již jste.

Staráme se o to, abyste bohatými zůstali po celý zbytek života, a pomáháme Vám efektivně Vaše bohatství přenášet i na další generace.

Nejdůležitější je pro nás kvalita a srozumitelnost našich služeb. O každého z našich klientů se starám osobně já – Mgr. Jana Luštíková.

Další členky týmu pomáhají řešit veškeré další právní, daňové a finanční potřeby našich klientů.

Pro koho pracujeme

Našimi klienty jsou velmi moudří lidé, kteří se o svůj majetek dokáží postarat sami. Chápou ale, že čas, který by tomu museli sami věnovat, je pro ně příliš cenný, a proto si najímají nás.

Naší klíčovou přidanou hodnotou není zisk navíc, který Vám námi sestavená portfolia přináší, ale ČAS NAVÍC, který Vám díky naší práci zůstává a Vy jej můžete strávit smysluplným způsobem – se svou rodinou, s přáteli nebo třeba budováním své firmy.

Proč se o své investice nemám starat sám?

Klienti se často ptají, proč by se o své investice neměli starat sami. Pominu-li expertní pohled na Váš majetek a rodinu, vyplývající z našich zkušeností z práce s desítkami rodin podobných té Vaší, pominu-li i časovou úsporu, kterou Vám spolupráce s námi přinese, je tu ještě pohled na výnos Vašich investic. Celou situaci dobře popisuje tento graf:

graf
 • Zelený sloupec (S&P 500) ukazuje průměrné roční zhodnocení amerických akcií za 20 let. 9,5 % p.a.
 • Světle modrý sloupec (60/40) ukazuje průměrný roční výnos portfolia složeného z 60 % z akcií a 40 % z dluhopisů za stejné období. 7,4 % p.a.
 • Oranžový sloupec (Average Investor) označuje roční výnos za stejné období, kterého dosahovali průměrní investoři. 3,6 % p.a. Ti jen těsně překonávali inflaci

Proč průměrný investor vydělal tak málo? Důvodů je celá řada, patří sem zejména snaha o časování trhů (strategie „buy the dip“ atp.), podléhání emocím, netrpělivosti a většinou také v absenci dlouhodobého investičního plánu a strategie.

Naším cílem je pomoci Vám připravit kvalitní investiční plán, na jeho základě sestavit funkční investiční strategii, následně ji nakoupit a dlouhodobě udržovat. Vaše investiční cesta je pak asi trochu nudná, ale zato jednoznačně funkční.

Co je pro nás zásadní?

Investiční poradenství je pro nás víc než jen pár setkání, podpis smluv a dál nic. S našimi klienty spolupracujeme dlouhodobě. Jsme jim partnery na dlouhou dobu, dost možná na celý život, a vlastně nejen jim, ale i jejich dětem.

 • Je pro nás zásadní pochopit Váš příběh a to, jak jste svůj majetek vybudovali nebo budujete
 • Chceme poznat Vaše životní principy i hodnoty, kterými se řídíte Vy i Vaše rodina
 • Musíme porozumět tomu, jaká máte od svého majetku očekávání.

Nejsme a nechceme být velká poradenská společnost plná poradců lovících své klienty. Osobní a důvěrné vztahy jsou pro nás vším. Abychom mohli pracovat s každým klientem osobně a mohli to dělat ve velikosti malé firmy, naše klienty si pečlivě vybíráme.

Musíme si rozumět, mít stejné hodnoty a dívat se na svět ze stejné perspektivy. Někdy je lepší nového klienta v případě pochybností o případné spolupráci raději nepřijmout, než později řešit nedorozumění způsobená odlišnými pohledy na svět.

Pracujeme jen na honorovaném základě – proto jsme s Vámi vždy na jedné lodi 

V českých, resp. slovenských podmínkách je bohužel stále typické, že vztah mezi klientem a poradcem se velmi podobá vztahu štvané zvěře a lovce. Cílem je ulovit klienta – prodat mu produkt, a za to inkasovat provizi. Další péče se zpravidla nekoná, a tak ho většinou při uzavření smlouvy vidíte naposledy a zpět se k Vám již nevrací. Leda s nabídkou nové smlouvy a vidinou další provize.

Naším cílem není prodat Vám žádný finanční ani nefinanční produkt.
Cílem je poskytnout Vám dlouhodobý servis. Náš hlavní příjem přichází až v průběhu času v závislosti na objemu investic a podílu na zisku, kterého Vám pomůžeme dosáhnout. Jsme tak i finančně motivováni poskytovat Vám dlouhodobý servis a pomáhat Vám postupně dosahovat Vašich cílů.

Nedostáváme žádné provize od třetích stran, naši klienti si nás platí přímo.
Přesto naše služby stojí většinou méně než ve variantě provizní, kdy vše vypadá, že poradce pro Vás pracuje „zdarma“. Zdarma ovšem na tomto světě není nic. Produkty, které Vám tito poradci nabídnou s dodatkem, že se jedná o „exkluzivní“ či „prémiové“ nabídky, jsou pro Vás v důsledku jednak drahé a také nevýhodné právě proto, že s nimi platíte celý ansámbl lidí a institucí. Nedostanete ani to co potřebujete, ani to nejlepší, ale to, z čeho má prodejce nejvyšší provizi. Navíc takové poradce platíte částkami, jejichž výši se nikdy nedozvíte. Platíte a přitom nevíte, kolik a za co vlastně. Zvláštní, těžko pochopitelné, a neuvěřitelně časté.

S tímto přístupem se u nás v žádném případě nesetkáte.

Proč jsme tedy levnější než „zdarma“?
Díky honorovanému modelu spolupráce můžeme Vaše investiční portfolio postavit zcela nezávisle. Nejsme nikým placeni za to, že Vás ulovíme. Nikomu nic nedlužíme, nikomu se nerevanšujeme. Můžeme tedy zcela svobodně nakoupit smysluplné portfolio, na němž se s Vámi shodneme. 

Maximální důraz klademe na bezpečnost Vašeho majetku.

Vaše peníze vždy putují přímo na Váš účet na renomované investiční platformě. Nikdy je nepřevádíte k nám, nejsou investovány kolektivně, nemusíte se nás ani nikoho jiného ptát, kde jsou a zda a kdy je můžete vybrat a podobně. Jsou stále jen Vaše, na Vašich osobních účtech, a disponovat s nimi můžete stále jen Vy, stejně jako s celým svým investičním portfoliem.

 • Investujeme jen do fondů největších investičních správců a do akcií největších a nejsilnějších společností na světě. Většina z nich je starší než Vy i já dohromady a po celou dobu své existence podávají skvělé výkony.
 • Investujeme jen do globálních aktiv mimo ČR.
 • Všechna rozhodnutí a doporučení k Vašemu portfoliu s Vámi probíráme a Vy je vždy před jejich realizací autorizujete. Jste tak vždy zcela informovaní o tom, co se s Vaším majetkem děje, a máte ho plně ve svých rukou. Žádné letadlo, žádné vytunelované fondy, žádná ztráta celoživotních úspor a jiné smutné či skandální příběhy Vás nemusí trápit.
 • Protože nemáme křišťálovou kouli, nesnažíme se časovat trh. Vaše investice musí fungovat v dobrých i zlých časech. Nesmí stát na vratkých nohách okamžitých pocitů a nadějí, ani na impulzivních obchodech denních traderů (ve vší úctě k těm úspěšným – a že skutečně existují – ti však své umění zpravidla s nikým nesdílejí).

Jak jsme tedy placení?

Jen jednou, na začátku naší spolupráce, zaplatíte jednorázový poplatek za zpracování finančního plánu a investičního portfolia. Dále vždy investujete s nulovými vstupními poplatky.

Pokud se dohodneme na další spolupráci, platíte nám již jen za dlouhodobý servis svého rentiérského plánu a investičního portfolia tzv. servisní poplatek, který je počítán z celkového objemu investic, které nám svěříte do poradenského mandátu, a výkonnostní poplatek vyplácený jako podíl na zisku, kterého Vám pomůžeme dosáhnout.

Náš příjem je tedy vždy přímo úměrný výsledkům, které Vám investice přináší. Vždy jsme s Vámi na jedné lodi a náš úspěch je přímo podmíněný úspěchem Vašich investic.

Právě tento přístup považuji za dlouhodobé a férové řešení, které nám pomáhá budovat kvalitní službu a rozvíjet s Vámi dlouhodobý vztah založený na vzájemné otevřenosti a důvěře.

 

Konkrétní otázky investic, se kterými Vám v advokátní kanceláři SWISSOVIA pomůžeme:

 • Vytvoření rentiérského plánu
 • Vytvoření investičního plánu
 • Zřízení účtu u renomované brokerské společnosti
 • Nafundování účtu finančními prostředky
 • Nákup investičního portfolia
 • Průběžné informace o důležitém dění ve světě financí v rozsahu dle Vašeho přání
 • Pravidelné schůzky – online i offline, abychom vyhodnotili průběžné výsledky Vašeho rentiérského plánu a provedli jeho aktualizaci

Důležitou součástí našeho poradenského procesu je vždy podrobná analýza daňové situace klienta doplněná doporučeními pro daňovou optimalizaci.