INSOLVENCE

Osobní bankrot je řešením a ochranou před exekucí pro fyzické osoby i pro podnikatele.

Zadlužit se, a to dokonce tak, že se Vám dluhy zcela přerostou přes hlavu, není žádnou vzácností. Pokud nad dluhy ztrácíte kontrolu, nenechte se odradit studem nebo rozpaky od toho, abyste vyhledali pomoc Jany Luštíkové. Bankrot vznikl jako prostředek, který jednotlivcům umožňuje začít znovu, když se zapletou do sítě finančních dluhů. V advokátní kanceláři SWISSOVIA jsme hrdí na to, že můžeme dlužníkům poskytnout úlevu od stresu prostřednictvím oddlužení podle insolvenčního zákona.

Osobní bankrot je řešením a ochranou před exekucí pro fyzické osoby i pro podnikatele.

Oddlužení zpeněžením majetku

Obecně platí, že zpeněžení je nejjednodušší a nejrychlejší formou bankrotu. Je to však méně často podávaná forma bankrotu. Je tomu tak proto, že při oddlužení touto formou je majetek dlužníka, pokud není chráněn některou výjimkou (např. obydlí, auto, či osobní věci), prodán soudem jmenovaným správcem a z výtěžku jsou (obvykle částečně) vyplaceni všichni věřitelé. Jinými slovy, dlužník vyjde z této zkušenosti bez dluhů, zatímco jeho věřitelé obdrží náhradu podle zákonem stanoveného kodexu priorit. Výhodou je rychlost procesu a návratu k normálnímu životu

Oddlužení splátkovým kalendářem

Pokud vám advokátní kancelář SWISSOVIA pomůže podat žádost o bankrot formou plnění splátkového kalendáře, budete nakonec splácet určité procento svých dluhů pomocí svého disponibilního příjmu – peníze, lze použít na měsíční splátky věřitelům. Tyto splátky stanovené soudem budou odváděny správci po dobu 5 let (po novele insolvenčního zákona po dobu 3 let), který z nich bude postupně vyplácet věřitele. Hlavní výhodou tohoto typu bankrotu je, že zabraňuje exekuci, nevýhodou je, že tento proces poškozuje Váš kredit po delší dobu než zpeněžení majetku.

Oba typy řešení úpadku zakazují věřitelům, aby vás nadále obtěžovali. Je však důležité si uvědomit, že některé typy dluhů nejsou v rámci bankrotu osvobozeny, patří mezi ně například výživné. Pokud máte pocit, že se topíte v dluzích, obraťte se na advokátní kancelář SWISSOVIA. Jsme odhodláni zjistit všechny Vaše možnosti a pomoci vám udržet se nad vodou.