Kdo jsme

Mgr. Jana Luštíková

Advokátka a insolvenční správkyně

Mgr. Zuzana Venera Zlatohlávková

Advokátka

JUDr. Jana Zemanová

Advokátka

Ing. Jana Magátová

Ing. Jana Magátová

Daňová poradkyně

Martina Sailerová

Mgr. Martina Přibylová, Dis.

Insolvenční specialistka

Ing. Jana Smutná

Ing. Jana Smutná

Ekonomicko_právní specialistka

Mgr. Jana Luštíková

Advokátka a insolvenční správkyně

Jana Luštíková je absolventka Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Její kariérní dráha, jejíž kořeny sahají až do roku 2002, se vyznačuje všestranností, stálým vzdělávání a rozšiřováním znalostí a dovedností i v oborech mimo právo.

Janina profesní cesta byla ovlivněna rozmanitými zkušenostmi. Již během vysokoškolských studií pracovala v realitní kanceláři, kde se důvěrně seznámila s prostředím realitního trhu. Později pracovala jako asistentka v zahraniční obchodní společnosti zabývající se výrobou umělého kamene. Působila také v oblasti komunálního práva na pozici právníka obce. Na této pozici byla odpovědná za tvorbu smluvní dokumentace obce a působila jako právní podpora zastupitelstva obce a rady při tvorbě obecní legislativy. Součástí její práce bylo také předsednictví přestupkové komise.

V pozdějších fázích studia objevila svou vášeň pro advokacii, která ji přivedla k založení vlastní právní praxe.

Od roku 2012 je Jana zapsanou advokátkou a insolvenční správkyní a vede vlastní advokátní kancelář se zaměřením na několik hlavních oblasti praxe.

Největší oblast Janiny praxe zahrnuje poskytování právních služeb soukromým klientům. Klade důraz na prevenci a předcházení soudním sporům, zejména v majetkových záležitostech.

Její strategický přístup ke správě majetku a jmění využívá svěřenské fondy, nadace, závěti a společnosti založené ke specifickým účelům (SPV). Pro bezpečné investování a finanční diskrétnost pomáhá klientům s konzervativními investicemi a ukládáním finančních prostředků v důvěryhodných, diskrétních soukromých bankách ve Švýcarsku a Lichtenštejnsku.

Klientům z řad aktivních investorů Jana pomáhá zřídit alternativní investiční fondy podle § 15 ZISIF. Existujícím fondům a jejich správcům pomáhá při plnění jejich povinností vůči České národní bance, nastavení vnitřních procesů a AML.

Jana také vede klienty, kteří mají zájem o příležitosti s vyšším rizikem a výnosem, a poskytuje jim poradenství v oblasti investování na amerických akciových trzích.

Nedílnou součástí poradenství je také daňová analýza klientovy situace a návrh daňové optimalizace.

Další významnou oblastí Janiny práce je insolvenční právo, kde jako insolvenční správkyně vedla stovky řízení. Její zkušenosti sahají od řešení insolvence fyzických osob až po velké společnosti. Nabízí také služby věřitelům, přičemž využívá své hluboké znalosti insolvenčního práva. Kromě insolvenčních řízení působí jako likvidátorka nevýkonných společností.

Její profesní příslušnost dále dokládá její členství ve významných profesních organizacích. Jana je členkou České advokátní komory, zapsanou insolvenční správkyní v seznamu Ministerstva spravedlnosti a členkou Spolku východočeských insolvenčních správců.

Dále je hrdou členkou Obchodní komory Česko – Švýcarko a přidruženým členem STEP – The Society of Trust and Estate Practitioners, mezinárodního profesního orgánu poradců, kteří se specializují na svěřenské fondy a plánování dědictví.

Jana Luštíková není jen advokátkou, je oddanou právničkou, strategickou poradkyní a kvalifikovanou správkyní. Její komplexní odborné znalosti a neochvějná oddanost zájmům klientů z ní činí spolehlivého partnera ve všech záležitostech souvisejících se soukromoprávními službami a insolvenčním právem.

Mgr. Zuzana Venera Zlatohlávková

Advokátka

Zuzana Venera Zlatohlávková zahájila svou akademickou dráhu na Univerzitě Palackého v Olomouci. V počátcích jejího působení v oblasti práva absolvovala řadu odborných stáží, mezi jinými zejména na trestním úseku Krajského soudu v Ostravě a dvakrát za sebou na Paris Lodron University Salzburg.

Dále se angažovala v civilním řízení jako procesní opatrovník při Okresním soudu v Olomouci.

V rámci advokacie zahájila svou odbornou praxi v olomoucké advokátní kanceláři Mgr. Ivo Kráčmara.

Studium na Univerzitě Palackého v Olomouci ukončila v roce 2010 diplomovou prací na téma Právní postavení Romů za období první republiky, kterou obhájila s vynikajícím prospěchem.

Zuzanino mezinárodní působení se rozšířilo během jejího působení v Evropském parlamentu, kde pracovala pod vedením europoslankyně MUDr. Olgy Sehnalové.

Koncipientskou praxi v advokátní kanceláři Sládek & Partners v Praze zakončila v roce 2013 úspěšným složením advokátní zkoušky. Téhož roku se stala advokátkou zapsanou do seznamu advokátů České advokátní komory.

Již jako advokátka působila do roku 2017 v advokátní kanceláři a kanceláři insolvenčního správce se zvláštním povolením AK Podroužek, Moník, Petera a následně v AK PADĚRA, RADA & PARTNEŘI s.r.o.

V roce 2020 se stala partnerkou a jednatelkou VIA IURIS advokátní kancelář s.r.o. a konečně v roce 2023 se rozhodla pro samostatnou právní praxi.

Mimo své hlavní právní role se Zuzana občansky angažuje v česko-francouzském partnerství Le Mele – Libčany a je členem Jednotky sboru dobrovolných hasičů Lípa. Je spolupracujícím advokátem neziskové organizace Smysl života, z.s., pomáhá v rámci poradny pro insolvenční řízení při MČ Praha 14 a po celou dobu výkonu advokacie poskytuje i právní služby pro bono.

Profesně se Zuzana věnuje ESG, právním auditům a svěřenským fondům a dále se zabývá nemovitostmi, insolvencí a obhajobou v trestních věcech. V rámci trestního řízení zastupovala řadu klientů jak ex offo, tak na plnou moc, mnozí z těchto klientů byli protagonisty známých mediálních kauz.

Další samostatnou kapitolou Zuzaniny právní praxe je školení v celé řadě právních témat:

01. investiční poradce
02. podnikatel I.
03. podnikatel II.
04. podnikatel III.
05. ESG
06. jak se vyhnout švarcsystému
07. majitel a jednatel firmy
08. předání firmy
09. insolvence
10. (spolu)vlastník nemovitosti
11. investor
12. praktická ujednání ve smlouvách
13. odpovědnost podnikatele (i pro compliance managery)

Díky více než 15 letům v advokacii a funkcím v soudnictví a státní správě Zuzana Venera Zlatohlávková neustále prokazuje své konzistentní kompetence a odhodlané nasazení v právní oblasti.

JUDr. Jana Zemanová

Advokátka

Základy své právnické kariéry položila Jana Zemanová na uznávané Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, kde v roce 2006 získala magisterský titul. Jana Zemanová prokázala silný vztah k akademickému prostředí a na téže instituci pokračovala v doktorském studiu. Její doktorská práce, zaměřená na složité téma společného jmění manželů, jí v roce 2010 vynesla titul JUDr. 

V prvních letech své profesní kariéry v advokátní kanceláři JUDr. Stlukové se Jana zaměřila zejména na trestní právo. Zde řešila nejrůznější případy, od drobných přestupků až po závažné trestné činy. Získala cenné zkušenosti ve shromažďování důkazů, vytváření obhajovacích strategií a výsleších svědků. Díky této praxi hluboce porozuměla složitostem trestního řízení, což je odbornost, kterou dnes využívá při houževnaté obhajobě práv svých klientů, kteří čelí obvinění z trestného činu. 

Přechodem do advokátní kanceláře JUDr. Pavlíka si Jana dále rozšířila své praktické právní znalosti. V oblasti obchodního práva pomáhala podnikatelům při řešení složitých transakcí, fúzí a akvizic. Její role často zahrnovala přípravu smluv, poradenství v oblasti řízení rizik a zajištění souladu s regulatorními normami. Tyto zkušenosti ji vybavily schopností poskytovat komplexní poradenství podnikatelům a podnikům, chránit jejich zájmy a zajistit hladký chod jejich byznysu. 

V rámci svého působení v oblasti občanského práva se zabývala celou řadou sporů, od majetkových práv až po případy porušení smlouvy. Jana se zdokonalila v zastupování klientů před občanskoprávními soudy, přičemž využila své znalosti občanskoprávních postupů a svůj talent pro přesvědčivou argumentaci. 

V oblasti rodinného práva Jana vedla citlivé záležitosti, jako jsou rozvody, boje o svěření dětí do péče a případy výživného. Díky svému empatickému přístupu v kombinaci s důraznými právními strategiemi se stala právničkou, na kterou se obracejí mnozí, kteří hledají radu v těchto emočně vypjatých řízeních. I dnes pomáhá rodinám zvládat právní problémy, které se objevují během sporů, a zajišťuje, aby byly uspokojeny jejich emocionální i právní potřeby. 

V roce 2013 Jana úspěšně složila advokátní zkoušky a vydala se na samostatnou právní cestu.  

V letech 2009 až 2013 se Janina všestrannost dále rozvíjela ve spolupráci s dražební společností. Byla pověřena vytvořením celého právního rámce dražebních procesů, řídila vše od nástupu klientů, tvorby dražební dokumentace až po finální předání vydražených nemovitostí. V téot době si dále prohlubovala své znalosti účastí na mnoha školeních a kurzech věnovaných veřejným dražbám. 

V posledních letech se Jana věnuje především právu nemovitostí. Spolupracuje s řadou realitních kanceláří a nezávislých makléřů a poskytuje jim nejen právní poradenství při prodeji a pronájmu nemovitostí, ale pořádá pro ně i praktická školení. Jako další úroveň zabezpečení při převodech nemovitostí nabízí Jana klientům advokátní úschovu finančních prostředků. Kromě nemovitostí se Jana i nadále intenzivně věnuje rodinnému a občanskému právu, zejména v oblasti vymáhání pohledávek a náhrady škody. 

Cesta Jany Zemanové od akademické půdy k rozmanitým právním oborům je poznamenána neúnavným úsilím o dokonalost v oblasti práva, díky němuž se jejím klientům dostává špičkového zastoupení a poradenství. 

Ing. Jana Magátová

Daňová poradkyně

Ing. Jana Magátová

Ing. Jana Magátová, daňová poradkyně a auditorka, je špičková odbornice v oblasti daní, auditu a financí. Nabízí komplexní škálu odborných služeb přizpůsobených potřebám klientů, zejména v oblasti pomoci a konzultací daní, daňového auditu, metodického vedení a odborných znalostí v oblasti daňové a účetní metodiky. Jana je pro nás nenahraditelnou odbornicí a partnerkou ve všech věcech, kde je třeba pronikavého úsudku ve složitém světě financí a daní.

Během své dlouhé a význačné kariéry získala Jana celou řadu odborných certifikátů a licencí, které odrážejí její odhodlání:

 • je licencovanou auditorkou a kvalifikovanou daňovou poradkyní, přičemž první osvědčení daňové poradkyně získala již v roce 1996, nedávno získala certifikaci daňového poradce pro Českou republiku
 • má odborné znalosti i v oblasti Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS), kde je držitelkou licence Specialista Mezinárodních standardů účetního výkaznictví, akreditované podle sylabů ACCA v českém jazyce
 • Teilnahmebestätigung im Auftrag der OECD – v oblasti mezinárodních standardů se podílela na aktivitách OECD

Mezi nejvýznamnější doklady Janiny odbornosti a profesionální práce patří zejména:

 • Jmenovací dekret ministra financí Slovenské republiky – do funkce člena Rady Úřadu pro dohled nad auditem (ÚDVA) v období 2008 – 2016
 • od 2014 Jmenovací dekret ministra financí Slovenské republiky – do funkce člena zkušební komise Úřadu pro dohled nad auditem (ÚDVA), do 30.4.2021
 • legislativní činnost – poradce Výboru pro finance, rozpočet a měnu Národního shromáždění
 • členka výboru Úřadu pro dohled nad auditem (ÚDVA) pro mezinárodní účetní standardy v letech 2013-2021,
 • předsedkyně Výboru pro mezinárodní auditorské standardy Úřadu pro dohled nad auditem (ÚDVA) v letech 2009-2012,
 • od roku 2008 do roku 2016 tajemnice Výboru pro vyšetřování a sankce Úřadu pro dohled nad auditem (ÚDVA)
 • členka prezidia Slovenské komory daňových poradců / v min. letech
 • předsedkyně výboru pro daň z příjmů fyzických osob Slovenské kokmory daňových poradců / v min. letech

Profesionální služby poskytuje Jana zejména v těchto oblastech:

I. Metodická pomoc a poradenství v souvislosti s daňovými kontrolami podle jednotlivých druhů daní nebo daňovými řízeními v rozsahu požadovaném klientem:

 • konzultace, metodická pomoc a poradenství v souvislosti s daňovými kontrolami za příslušné zdaňovací období a typ daně, a to jak v oblasti aplikace hmotněprávních, tak procesněprávních předpisů,
 • konzultace při přípravě, zpracování a vypracování daňových přiznání nebo dodatečných daňových přiznání v souvislosti s prováděním nebo výsledkem daňové kontroly, což zahrnuje i metodickou pomoc,
 • vypracování podání, stanovisek a dokumentů, kontrola dokladů, které jsou předmětem účetnictví nebo mohou mít vliv na správné stanovení daňové povinnosti, v souvislosti s daňovou kontrolou nebo jiným daňovým řízením a poskytování poradenství ohledně daňových povinností vzniklých ještě před uzavřením této smlouvy.

II. Metodická pomoc a poradenství, zejména v souvislosti s novelizacemi daňových předpisů, tvorbou daňové a účetní metodiky, dle požadavků klienta:

 • metodická pomoc a odborné konzultace ke všem typům daní a účetnictví,
 • vypracování technických dokumentů a stanovisek podle zadání,
 • metodická pomoc a odborné poradenství při zpracování a přípravě daňových přiznání a účetních závěrek,
 • interní semináře a konzultace o změnách daňových a účetních předpisů a aktuálních daňových informacích. Rozsah konzultace nebo přednášky lze přizpůsobit konkrétním oblastem a požadavkům klienta,
 • písemné informace o aktuálních daňových otázkách a změnách v daňové legislativě podle požadavků,
 • posuzování obsahu obchodních, občanskoprávních a pracovněprávních smluv a dalších právních dokumentů z daňového a účetního hlediska, případně metodická pomoc při aplikaci daňových a účetních předpisů na právní vztahy a smlouvy, odborná pomoc při tvorbě vnitřních norem.

Mgr. Martina Přibylová, Dis.

Insolvenční specialistka

MARTINA SAILEROVÁ

Martina vystudovala kriminalistiku a bezpečností management na Policejní akademii České republiky. Její kariéra je ve znamení řady různorodých zkušeností, již při studiu pracovala na mnoha pozicích, až ji nakonec její cesta přivedla k insolvenčnímu právu.

Již v roce 2015 začala Martina pracovat a sbírat první cenné zkušenosti u jednoho z největších insolvenčních správců v České republice a postupem času našla Martina v insolvenčním právu své místo. Vypracovala se na pozici, kde jí byla svěřena kompletní agenda týkající se správy insolvenčních řízení v rámci oddlužení, a to od momentu jejich zahájení až po archivaci.

V současnosti Martina pracuje na pozici uznávané specialitky v oblasti insolvenčního práva.

Martina vyniká efektivním způsobem práce s insolvenčními spisy a osobním přístupem k dlužníkům. Pevně věří, že mezi dlužníky existují poctiví lidé, kteří si zaslouží nový začátek a slušné jednání.

Martininou náplní práce však není jen komunikace se subjekty insolvenčního řízení, ale desítky dalších úkonů důležitých pro jeho bezproblémový průběh. Má na starosti spisy od jejich úplného začátku až do jejich ukončení a zná dokonalou historii každého případu.

Martina pevně věří v sílu efektivní komunikace při řešení problémů, jejím osobním i profesním heslem je, že důležitá je především komunikace, protože mlčení prohlubuje problém a ztěžuje tak možnost jeho vyřešení.

V její práci se vždy odráží její odhodlání vést otevřené a konstruktivní dialogy a aktivní snaha o vyřešení jakéhokoli problému. Martina je díky svým vlastnostem vynikajícím a vždy nápomocným členem týmu.

Ing. Jana Smutná

Ekonomicko_právní specialistka

Ing. Jana Smutná

Ing. Jana Smutná je absolventkou Vysoké školy ekonomické v Praze. Pro její vzdělání a na něj navazující praxi je typické prolínání právních a ekonomických odborných znalostí a dovedností.

Janina akademická dráha začala na Vysoké škole ekonomické v Praze, tady vystudovala fakultu financí a účetnictví. Již při studiu této fakulty ji praxe přivedla do dynamického světa poradenských společností, a několik let pak působila v rámci „velké čtyřky“.

Tady Jana získala perfektní praxi a nepostradatelné zkušenosti, týkající se složitých finančních a právních otázek. Velmi dobře poznala komplexitu korporátního prostředí své mateřské společnosti, na jednotlivých projektech, na kterých spolupracovala, se také seznámila s principy fungování významně menších společností, o které pečovala.

To ji později přivedlo k přechodu do osobnějšího prostředí menších poradenských firem, mezi nimiž zvolila naši právní kancelář SWISSOVIA.

Jana přináší jedinečné spojení právních a ekonomických znalostí, a záhy po jejím nástupu se ukázala jako nepostradatelný člen týmu. Ačkoli je její role prakticky mimo oči našich klientů, hraje klíčovou úlohu při zajišťování bezproblémového řízení důležitých procesů.

Její schopnost spojit právo a ekonomii v jeden smysluplný celek je dokladem jejích výjimečných dovedností. Vždy dokáže vnímat problematiku v kontextu složité právní regulace, ovšem se všemi finančními souvislostmi, a přitom vyniká neuvěřitelnou pečlivostí a pozorností k detailu. Právě díky jejímu každodennímu úsilí probíhají všechny naše každodenní činnosti a procesy tak hladce.