Plánování majetku a jeho ochrana

Plánování majetku, jeho správa a ochrana je komplexní problematika s mnoha složitými a individuálními aspekty.

Svěřenské fondy, nadace, závěti a účelově založené společnosti (SPV) již dlouhou dobu nejsou výlučnou doménou rodin či osob s rozsáhlým majetkem.

Ve společnosti SWISSOVIA jsme přesvědčeni, že lidé ze všech společenských vrstev by měli mít dostatek informací pro to, aby o svém majetku rozhodovali zodpovědně a s využitím všech legálních prostředků.

Připravte se na budoucnost obezřetnou správou svého majetku, neboť se často jedná o úkol, který se stává naléhavým dříve, než se očekává.

Náš tým ve společnosti SWISSOVIA si plně uvědomuje, že naši klienti čelí choulostivým otázkám, které ovlivňují nejen jejich finanční bohatství, ale také jejich budoucí výnosy a daňové povinnosti.

Toto pochopení nás podněcuje k tomu, abychom svou odpovědnost brali velmi vážně. Nabízíme komplexní služby správy majetku klientům s různorodým majetkem a různými speciálními potřebami.

Plánování majetku a pozůstalosti

Plánování pozůstalosti je často mylně považováno za něco, čeho je třeba se obávat a čemu je třeba se vyhýbat. Ve skutečnosti jde o pravý opak – o proces, který vám dává možnost rozhodovat o svém osudu a připravit se na nevyhnutelné i neočekávané situace. Díky spolupráci se znalou právničkou pro plánování majetku můžete naplánovat svůj důchod a budoucnost své rodiny způsobem, který ochrání Váš majetek a Vaše blízké. Plánování pozůstalosti vám dává možnost učinit důležitá rozhodnutí v klidu s pomocí právního profesionála, který se vyzná. Když přijdete do advokátní kanceláře SWISSOVIA, máte navíc jistotu, že vstoupíte do vřelé a příjemné atmosféry.

Jak vám právní kancelář SWISSOVIA pomáhá plánovat budoucnost

V advokátní kanceláři SWISSOVIA, má vedoucí advokátka Jana Luštíková hluboké a rozsáhlé znalosti v oblasti plánování majetku. Je bystrá a empatická zároveň, podporuje svou komunitu i každého ze svých klientů. Ať už jste

 • mladý dospělý, který chce převzít odpovědnost za svůj život,
 • jednotlivec nebo pár ve středním věku, který chce naplánovat studium svého dítěte nebo svůj vlastní důchod, a nebo
 • lidé v pozdějším věku, kteří chtějí mít jistotu, že jen ti, kterým chcete umožnit dědit, se stanou Vašimi dědici a nástupci, a že Vaše vlastní péče v závěru života bude probíhat podle Vašich pokynů a v souladu s Vašimi přáními

Jana Luštíková je právnička pro plánování majetku, se kterou byste se měli poradit.
Ačkoli je nepříjemné uvažovat o vlastní smrti nebo potenciální neschopnosti, jedním ze způsobů, jak můžete předejít velkým potížím a projevit zájem své o blízké, je vytvoření majetkového plánu.

Majetkovým plánem:

 • Zajistíte péči o své nezletilé děti, pokud osiří
 • Ochráníte majetek, který zdědí vaši dědicové
 • Předejdete rodinným hádkám o rozdělení majetku
 • Zajistíte osoby se zvláštními potřebami
 • Ochráníte členy rodiny, kteří nezodpovědně nakládají s penězi, před jejich vlastními zlozvyky
 • Zajistíte své děti z prvního manželství, pokud jste se znovu oženil(a)

V advokátní kanceláři SWISSOVIA klademe velký důraz na to, abychom byli vždy perfektně informováni o všech změnách v daňových zákonech a dalších právních záležitostech, které mohou mít vliv na Vás a Vaši rodinu.
Máme nejen zkušenosti s plánováním majetku, ale umíme Vám také objasnit Vaše možnosti a pomoci Vám učinit nejpraktičtější rozhodnutí pro Vaši konkrétní situaci.
Uvědomujeme si, že chcete mít všechny dokumenty v pořádku, aby Vaše rodina byla ušetřena zbytečných výdajů, ale také zdržení a dalšího stresu v případě Vaší smrti nebo nezpůsobilosti.
Čas, který věnujete plánování budoucnosti, Vám zajistí klid, který si nyní zasloužíte, a ušetří ty, které máte nejraději, pozdějších zbytečných zmatků a chaosu.

Konkrétní otázky plánování pozůstalosti, se kterými Vám v akdvokátní kanceláři SWISSOVIA pomůžeme:

 • Vytvoření závěti a vyřízení pozůstalosti (v některých případech Vám pomůžeme vyhnout se pozůstalosti)
 • Zřízení svěřenských fondů na ochranu majetku (např. před nadměrným zdaněním či věřiteli)
 • Řešení zvláštních okolností, jako jsou charitativní dary nebo ochrana majetku nezletilých osob
 • Plánování nástupnictví v rodinných podnicích, společnostech s ručením omezeným a akciových společnostech
 • Objasnění možností zřízení různých variant svěřenských fondů

Každá situace v oblasti plánování majetku je jedinečná, proto ke struktuře a dynamice rodiny každého klienta přistupujeme s novým pohledem, abychom určili, které nástroje plánování majetku budou nejužitečnější.

Například dědické řízení může být pro osoby se středními příjmy relativně jednoduchou záležitostí, ale pro osoby se značným či silně strukturovaným majetkem se může stát komplikovaným, nákladným a časově náročným.

V advokátní kanceláři SWISSOVIA se vždy snažíme velmi pozorně naslouchat specifikům Vašeho života, abychom Vám mohli poskytnout co nejefektivnější právní poradenství.

Pokud má například některý člen Vaší rodiny fyzické nebo kognitivní problémy, může být vynikajícím řešením zřídit speciálně pro něj a pro účely jeho zvláštních potřeb a jeho zaopatření svěřenský fond, aby mohl být pohodlně a bezpečně zaopatřen, aniž by přišel o státní podporu. Pokud naopak máte dědice, o něhož máte obavy proto, že je rozhazovačný nebo závislý, pomůžeme Vám vytvořit svěřenský fond, který mu umožní jen postupné a rozumné utrácení v mezích, aby tato osoba dostávala spíše malé pravidelné platby než jednorázově velkou částku.

Advokátní kancelář SWISSOVIA vám pomůže ochránit sebe sama

Jsme připraveni Vám pomoci tím, že vytvoříme dokumenty, které zajistí, že všichni, které máte rádi, budou zaopatřeni.

Pomůžeme Vám zajistit, abyste měli s přibývajícím věkem a případným zhoršením zdravotního stavu nebo zbavením způsobilosti k právním úkonům lékařskou péči, kterou si přejete, a aby Vám nebyla poskytována život udržující léčba, pokud se chcete takovým postupům vyhnout. Jedná se o velmi osobní záležitost. Někteří lidé chtějí žít co nejdéle. Jiní nechtějí být udržováni při životě „umělými“ prostředky. V každém případě se v advokátní kanceláři SWISSOVIA držíme zásady, že máte právo se o těchto věcech rozhodnout bez zásahů a posuzování zvenčí.

Ve SWISSOVIA Vám připravíme návrh a revizi dalších zásadních dokumentů

Jak již bylo zmíněno, jednou z povinností advokáta pro plánování majetku je připravit klienty na případnou neschopnost a nechat je právně deklarovat preference v oblasti zdravotní péče, dokud jsou toho ještě schopni. Jana Luštíková se také ujistí, že máte podepsané dokumenty, v nichž je uvedeno, kterou důvěryhodnou osobu jste si vybrali, aby za vás činila lékařská nebo jiná důležitá právní rozhodnutí v případě, že se stanete neschopnými. Tyto dokumenty budou mít zásadní význam, pokud jste vážně zraněni, zoufale nemocní, podstupujete chirurgický zákrok, jste v kómatu nebo nejste schopni jasně myslet či mluvit.

Je dobré mít na paměti, že taková neschopnost může tragicky nastat kdykoli. Nemusíte být starší, abyste se katastrofálně zranili při nehodě, dostali infarkt nebo Vám byla diagnostikována zničující nemoc. Proto je velmi důležité, abychom se ujistili, že máte k dispozici následující podepsané dokumenty pro případ, že by taková mimořádná událost nastala:

 • Generální trvalou plnou moc – uděluje důvěryhodné osobě oprávnění činit za Vás finanční rozhodnutí
 • Předběžná směrnice o zdravotní péči – dává vybrané osobě právo činit rozhodnutí o zdravotní péči nebo o ukončení života, když nemůžete mluvit sami za sebe, na základě Vámi formulovaných přání a pokynů
 • Rozhodnutí umožňující vybraným členům rodiny přístup k vašim zdravotním údajům
 • Životní vůle – přesné vymezení opatření, která si přejete přijmout nebo nepřijmout na konci života (např. intubace, výživová sonda)

Kontaktujte advokátku pro plánování majetku Janu Luštíkovou.

Nikdo z nás nemůže předvídat budoucnost, ale všichni můžeme podniknout kroky, abychom se na ni připravili. Jana Luštíková je hluboce odhodlána Vám pomoci při zvažování Vašich možností. Nejenže je dobře informovaná, ale také dobře komunikuje, reaguje a umí naslouchat.

Obraťte se se svými dotazy a obavami na advokátní kancelář Jany Luštíkové SWISSOVIA, abyste měli jistotu, že všechny Vaše potřeby v oblasti plánování majetku budou řešeny efektivně a s pochopením.

Zavolejte a sjednejte si schůzku nebo nás kontaktujte prostřednictvím našich webových stránek..

Pokročilé plánování majetku

Pokročilé plánování majetku, jak už název napovídá, je proces složitější než plánování majetku potřebné pro většinu jednotlivců a rodin.

Techniky používané při pokročilém plánování se od běžnějších nástrojů tohoto oboru nejzřetelněji liší tím, že jsou navrženy speciálně tak, aby optimalizovaly daně u klientů s vysokým čistým jměním (HNWI, VHNWI, UHNWI).

Naše advokátní kancelář SWISSOVIA poskytuje služby široké skupině klientů pokročilého plánování majetku, z nichž také mnozí pocházejí z komunity LGBTQ.

Snažíme se zaměřit na konkrétní potřeby každé osoby nebo páru, který se na nás obrátí. Většina našich klientů k nám přichází na základě osobních doporučení.

Jsme obeznámeni se všemi aspekty pokročilého plánování majetku a pečlivě sledujeme veškeré právní změny, které se dotknou těch našich klientů, kteří nashromáždili značný majetek.

Máme řadu osvědčených taktik, jak ochránit váš majetek před nadměrným zdaněním, dravými věřiteli nebo podvodnými schématy, a neustále zkoumáme inovativní techniky, které mohou poskytnout ještě neprůstřelnější ochranu. Neustále se snažíme, aby proces pokročilého plánování majetku byl spíše uklidňující než stresující.

Další důvody, proč zvážit pokročilé plánování majetku

Kromě toho, že máte značný majetek, mohou být strategie pokročilého plánování pozůstalosti ve vašem konkrétním případě nezbytné i v jiných situacích, např:

 • Váš majetek je nejen značný, ale také diverzifikovaný (tj. máte nejen hotovost a bankovní účty, ale také akcie, nemovitosti, cenné sbírky a další majetek)
 • Vaše daňová situace je komplikovaná vzhledem k povaze vašich majetkových podílů (některé z nich mohou být mimo zemi), vašim obchodním vztahům, různým typům nemovitého majetku nebo specifickým zákonům, které se týkají vašeho konkrétního případu
 • Vaši rodinní příslušníci nebo jiní dědicové se při rozdělování vašeho majetku pravděpodobně dostanou do konfliktu a vy byste rádi definovali rozdělení svého majetku tak, abyste minimalizovali zmatky a konfrontace nebo se jim zcela vyhnuli
 • Jste veřejně známou osobou ve světě politiky, zábavy, podnikových financí, sportu nebo umění, což vás a vaši rodinu činí zranitelnějšími vůči žalobám, podvodům, vydírání a/nebo falešným tvrzením o příbuzenských nebo milostných vztazích
 • Část vašeho majetku je vázána na rozvodové, občanskoprávní nebo trestní spory

V advokátní kanceláři SWISSOVIA si dobře uvědomujeme, jak důležité je pro vás zachovat své bohatství, pověst a odkaz a předat nashromážděný majetek svým blízkým.

Jana Luštíková disponuje skvělou kombinací pokročilých znalostí v oblasti majetkového plánování a právnických dovedností, která zajistí, že váš majetek bude plně chráněn před jakýmikoliv silami, které se snaží narušit vaše nejlepší záměry.

SWISSOVIA má mnoho strategií na ochranu vašeho majetku a vašich blízkých 

Především, právní kancelář SWISSOVIA je vždy na špičce pokročilých technik plánování majetku, naše klienty informujeme o možnostech daňové optimalizace přímo jim šité na míru.

Tyto skutečnosti je důležité znát i do budoucna, protože jsou užitečné při plánování strategií darování a jiných převodů majetku, aby se předešlo zbytečnému zdanění.

Kontaktujte Janu Luštíkovou pro pokročilé plánování majetku.

Pokud hledáte zdatného advokáta pro pokročilé plánování pozůstalosti, pravděpodobně spravujete značný majetek, který se skládá z výdělků těžce vydobytých Vaším vlastním odhodláním a dovednostmi a případně z nahromaděného bohatství několika generací.

S vědomím toho, co je v sázce, chcete udělat vše pro to, abyste své rodině a svým budoucím potomkům zajistili bezpečí a pohodlí.

Je více než pravděpodobné, že chcete také maximalizovat své charitativní dary a zanechat smysluplný odkaz.

Advokátní kancelář SWISSOVIA je zde, aby vám prostřednictvím strategického plánování, zahrnujícího celou řadu sofistikovaných opatření, pomohla hladce projít složitým procesem.

Vždy s Vámi budeme jednat se zájmem a respektem a uvědomíme si, že Vám pomáháme v projektu, který je pro váš život stěžejní.

Zavolejte nám nebo nás kontaktujte prostřednictvím našich webových stránek.

Rádi vám pomůžeme.