Svěřenské fondy

Ať už plánujete vzdělání svých dětí, chráníte majetek své rodiny nebo hledáte způsob, jak optimalizovat svůj majetek, rodinný svěřenský fond může být klíčem k dosažení Vašich cílů. 

Co je rodinný svěřenský fond?  

Rodinný svěřenský fond, často nazývaný jednoduše svěřenský fond, je právní uspořádání určené k ochraně a správě Vašeho majetku a Vaší rodiny, které zajišťuje jeho rozdělení zcela podle Vašich přání.  

Lze jím chránit jakýkoli představitelný majetek či hodnotu – hotovost, nemovitosti, investice, ale i umělecká díla či firmy. 

1. Ochrana majetku 

Jednou z hlavních výhod rodinného svěřenského fondu je ochrana Vašeho majetku. Umístěním Vašeho majetku do svěřenského fondu je ochráněn před věřiteli, právními spory a potenciálními nároky, ale i před podvodnými schématy. To je obzvláště cenné, pokud jste majitelem firmy, protože to může ochránit Váš obchodní majetek před osobními závazky, ale i naopak – ochránit soukromý majetek před následky obchodních aktivit. 

2. Plánování majetku 

Svěřenské fondy jsou mocným nástrojem pro plánování majetku. Umožňují Vám rozhodnout, jak bude Váš majetek spravován dnes, ale i v případě že se s Vámi cokoli stane. Nemusí nutně jít o nejhorší, často stačí i tahanice s věřiteli, nebo zdravotní indispozice. S dobře strukturovaným svěřenským fondem se můžete vyhnout nákladnému a časově náročnému procesu dědického řízení nebo dokonce soudnímu sporu a zajistit, aby Vaši dědicové obdrželi dědictví rychle a tak, jak jste zamýšleli. Svěřenský fond zabrání tomu, aby se ke správě majetku Vašich nezletilých dětí dostali jejich příbuzní, o kterých to si nepřejete. Ochrání také děti samotné před nerozvážným nakládáním s majetkem do doby, než budou opravdu schopny se o svůj majetek postarat s klidem a rozvahou. 

3. Daňová efektivita 

Správně strukturované rodinné svěřenské fondy mohou přinést významné daňové výhody. Vytvořením jednoduché struktury můžete touto cestou minimalizovat celkovou daňovou zátěž Vaší rodiny. Jedná se o strategický způsob, jak řídit a předat svůj majetek a zároveň snížit daňové zatížení Vaší rodiny. 

4. Kontrola a flexibilita 

Na rozdíl od závěti, která se po vaší smrti stává fakticky veřejným dokumentem, rodinný svěřenský fond nabízí vysokou, téměř absolutní míru soukromí. Kromě toho Vám svěřenský fond poskytuje flexibilitu při určování toho, kdy, za jakých podmínek a jakým způsobem budou Vaši potomci či další beneficienti majetek či finance dostávat. Můžete si stanovit konkrétní podmínky a časové plány, abyste zajistili, že Váš majetek bude využit moudře a v souladu s Vašimi hodnotami. 

5. Ochrana zranitelných příjemců 

Rodinný svěřenský fond je vynikajícím nástrojem pro ochranu finančního blahobytu zranitelných členů rodiny. Ať už máte nezletilé děti, osoby se zvláštními potřebami nebo beneficienty, kteří mohou mít problémy se správou financí, svěřenský fond jim může poskytnout bezpečnou, strukturovanou a dlouhodobou podporu a ochránit je před útoky zvenčí, i před nimi samotnými do doby, než budou dostatečně zralí. 

6. Budování smysluplné a trvalé hodnoty 

Pokud mezi Vaše finanční cíle patří financování vzdělání Vašich dětí nebo vytvoření trvalého dědictví pro Vaši rodinu, umožňující čerpání renty, rodinný svěřenský fond vám může pomoci těchto cílů dosáhnout. Můžete vyčlenit prostředky na výdaje na vzdělávání nebo charitativní příspěvky a podpořit tak pevný finanční základ pro budoucí generace. 

V oblasti finančního plánování je rodinný svěřenský fond všestranným a výkonným nástrojem, který nabízí ochranu majetku, výhody plánování majetku, daňovou efektivitu a kontrolu nad Vaším dědictvím. Využitím rodinného svěřenského fondu můžete zabezpečit finanční budoucnost své rodiny a zanechat trvalý pozitivní odkaz pro další generace. 

Pokud máte zájem prozkoumat možnosti rodinného svěřenského fondu nebo se chcete dozvědět více o tom, jak může fungovat ve Vašich jedinečných podmínkách, je nezbytné poradit se s kvalifikovaným finančním poradcem nebo právním odborníkem.  

Bude nám ctí pomoci Vám vytvořit Váš svěřenský fond šitý na míru Vaší jedinečné rodině, který bude v souladu s Vašimi hodnotami ochranou Vašeho majetku a hodnot, a pomůže Vám dosáhnout Vašich finančních cílů.