Kontakt

Napište nám

  SWISSOVIA s.r.o., advokátní kancelář

  Velké náměstí č.p. 1/3
  Hradec Králové 500 03

  IČ: 17823692
  DIČ: CZ17823692

  Číslo účtu: 318237382 / 0300

  tel: +420 739 035 106
  datová schránka: vkznabi
  GDPR

  Foto Radnice Bittner

  Informace pro spotřebitele o mimosoudním řešení sporu

  Na vztah mezi advokátem a jeho klientem se v případech, kdy klientem je fyzická osoba nejednající v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu povolání, vztahuje úprava zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele (dále jen zákon), ve znění pozdějších předpisů.

  Na žádost klienta, který je spotřebitelem, je advokát povinen vydat doklad o poskytnutí služby s uvedením data poskytnutí služby.

  V případě reklamace právní služby je advokát povinen vydat klientovi, který je spotřebitelem, doklad o tom, kdy klient uplatil právo na reklamaci, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace požaduje.

  V případě sporu mezi klientem a advokátem má spotřebitel právo na mimosoudní řešení tohoto sporu vyplývajícího ze smlouvy o poskytování právních služeb. Pověřeným subjektem pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů mezi advokátem a klientem, který je v postavení spotřebitele, ze smluv o poskytování právních služeb je Česká advokátní komora. Více informací o mimosoudním řešení sporů Českou advokátní komorou lze nalézt na internetových stránkách www.cak.cz.

  Pro řešení sporu mezi advokátem a klientem se použije úpravy dle zákona o ochraně spotřebitele pro řešení spotřebitelského sporu, resp. advokátní smírčí řád, část III. Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů. Návrh může být podán ze strany klienta ve lhůtě jednoho roku ode dne, kdy uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u advokáta poprvé. Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů není zpoplatněno a náklady s ním spojené si strany nesou samy.